Eng

PAXEL  - Pakovanje i prodaja dodataka hrani za životinje

Besplatna stručna podrška

Paxel d.o.o.

Od svog osnivanja 2000. godine početnu delatnost - prodaju mesnih prerađevina smo proširili 2004. godine zastupništvom za tržište Srbije, nemačko-austrijske firme Schaumann, lidera u biotehnologiji i proizvodnji vitaminsko-mineralnih dodataka hrani za životinje. Spoj savremenog koncepta ishrane životinja sa domaćim kvalitetnim osnovnim hranivima iz rodnog podneblja, predstavlja idealan preduslov za uspešnu stočarsku proizvodnju.

Direktnom saradnjom sa velikim stočarskim proizvođačima i mini farmama, kao i razvojem dilerske mreže i usitnjenim pakovanjem proizvoda zbog dostupnosti malim proizvođačima, nudimo celovit koncept ishrane, sa preventivom lečenja, svih vrsta domaćih životinja, koji obezbeđuje zdravu i ekonomičnu proizvodnju i postizanje vrhunskih rezultata u proizvodnji mesa i mleka.

Oslanjajući se na Schaumann-ovo višedecenijsko iskustvo u razvoju i primeni savremenih pristupa ishrani domaćih životinja u najrazvijeninjim zemljama Evrope, uz istovremeno brižljivo sagledavanje potreba domaćih stočarskih proizvođača, naši stručnjaci su u mogućnosti da ponude individualna rešenja za svaku farmu, uzimajući u obzir sve specifičnosti i izazove sa kojima se domaći farmeri svakodnevno suočavaju u praksi.

PAXEL  - Pakovanje i prodaja dodataka hrani za životinje

Besplatna stručna podrška

Paxel d.o.o.

U 2016. godini u saradnji sa Schaumann-om započinjemo proizvodnju proteinskih koncentrata baziranih na gotovim vitaminsko-mineralnim predsmešama i proteinskim izvorima bez genetskih modifikacija u sopstvenoj fabrici Paxel Bn, Dvorovi, BiH.

Menu