Eng

RINDAVIT 31 ATG / Rindamin GM

Štampa
Osnovni premiks za krave

Cena:

Prednosti

Daje se u laktaciji i prvoj fazi zasušenja kod muznih krava. U niskoj laktaciji i prvoj fazi zasušenja daje se samostalno, a u visokoj laktaciji u kombinaciji sa Rindavitom ASS-CO ATG. Zadovoljava sve potrebe krave za mineralima i vitaminima u količini od 100-150 g dnevno po grlu.
- Obezbeđuje dobro zdravlje i vitalnost teladi
- Pomaže plodnost, jasniji estrus, dobar razvoj folikula
- Obezbeđuje opštu otpornost muznih grla (manja opasnost od mlečne groznice)

Primena

Primena: Posipanjem direktno preko silaže ili u koncentratu do 3%

Menu